De ouderraad staat open voor alle ouders.
De vergaderdata worden via het schoolblad en via de schoolwebsite bekend gemaakt. Het staat elke ouder vrij de vergaderingen bij te wonen.
Het ouderraad is aangesloten bij de koepelorganisatie.
KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

Bij de aanvang van een nieuw schooljaar, waarin we zowel in de kleuter- als de lagere afdeling weer heel wat nieuwe gezichten zien, heet de ouderraad alle nieuwkomers en hun ouders van harte welkom op onze school en wenst iedereen een succesvol schooljaar!

Dat succesvol schooljaar hangt natuurlijk in de eerste plaats af van onze kinderen en het schoolteam, maar ook wij, ouders, kunnen daar in grote mate meewerken. De ouderraad zoekt zoals elke jaar enthousiaste en dynamische ouders die samen met de directie, het team en de kinderen willen meebouwen aan een democratische, eigentijdse en verdraagzame school, waar iedereen zichzelf kan zijn.
Concreet streeft de ouderraad naar een vertegenwoordiging van minstens 2 ouders per klas, zowel uit de klassen van de lagere afdeling als uit de kleuterklassen.

De ouderraad houdt maandelijks een vergadering waarop van gedachten wordt gewisseld over alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de school en/of de kinderen, acties in elkaar worden gestoken en activiteiten worden voorbereid(bv. Sinterklaasfeest, Schoolfeest, Paddestoelenfeest, Kerstmarkt...).
Bovendien verzorgt de ouderraad de praktische ondersteuning van de kinderfeesten op school, de organisatie van festiviteiten waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan onze kinderen(bv. speeltuigen en zandbak in de tuin) en het inrichten van infoavonden.

Andere, meer praktische manieren om mee te helpen aan de uitbouw van onze school:
- meewerken bij de kinderfeesten(Sinterklaas, Carnaval) die tijdens de schooluren plaatsvinden
- meewerken bij festiviteiten ingericht door de ouderraad(vooral het Schoolfeest)
- leesmoeder of-vader: begeleiden van een leesgroepje tijdens de lesuren(ook oma's en opa's zijn van harte welkom!)
- zwemmoeder of-vader: begeleiden van een zwemgroepje tijdens de lesuren

De infoavonden begin schoojaar bieden hiervoor de ideale gelegenheid. Of ... kom gewoon eens langs op en vergadering van de ouderraad die doorgaat in de refter van de school.

Nogmaals van harte welkom in onze school en tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,

De voorzitter

 

 

 

Template by JoomlaShine