Waarom hebben we een leerlingenraad?

We vinden het belangrijk dat de leerlingen inspraak hebben. Enkel via inspraak kan je een vorm van betrokkenheid tot stand laten komen. Daarenboven ondervinden de kinderen aan den lijve wat de basisbeginselen zijn van het democratisch spel en hoe dit spel gespeeld moet worden.
We komen niet samen om gezellig en doelloos wat te kletsen, zoals op ‘grote-mensen-vergaderingen’ vaak wel al eens gebeurt. De kinderen dienen zich individueel en in groep te engageren, zich aan een strikte deadline te houden, verslag uit te brengen aan hun achterban en resultaten te boeken.

 

Wie behoort tot de leerlingenraad?

In deze raad zetelen de directeur en zes leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar, die de school vertegenwoordigen :

-Koning 

-Koningin

-Minister van Sportieve en Gezonde zaken

-Minister van Cultuur en Feestelijke zaken

-Minister van Sociale en Binnenlandse zaken

-Minister van Milieu en Veiligheidszaken 

 

 

Wat doen we op deze vergadering?

De leerlingenraad is niet langer een vraagbaak van allerlei wensen die de kinderen te binnen schieten. Er komen op school dus geen water- of pretparken, voetbalvelden met echt gras, drankautomaten en speeltijden van twee uur… We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school. Daarna helpen ze ons effectief om een aantal zaken uit te werken en te realiseren. Om beurt maakt een leerling het verslag op en stuurt dit door via mail naar school. Deze verslagen worden zorgvuldig bewaard, getoetst aan de realiteit en maken deel uit van ons schoolwerkplan.

 

Template by JoomlaShine