Andere hulp- en therapeutische medewerkers


Medewerkers van revalidatiecentra, artsen, logopedisten, kinesisten, psychologen enz. worden betrokken bij besprekingen i.v.m. school- en andere vorderingen op vraag van ouders. In het belang van het kind dringt de school er in ieder geval op aan om zo eerlijk en open mgelijk te kunnen communiceren met specialisten en hulpverleners in hun vak! Anderzijds menen wij als school een belangrijke bijdrage te kunnen leveren als op advies, hun aangepaste therapie en diagnose aan komt: klastitularissen, bijzondere- en zorgleerkrachten volgen de leerlingen dag in dag uit in hun dagelijke doen en hun schoolresultaten. Hun observaties en gegevens zijn zeker niet verhoogt gevoelig de kansen tot succesvolle hulp!
Praktische info hieromtrent zijn te vinden in de afsprakennota welke u op deze website kan raadplegen of op 'papieren versie' .

Template by JoomlaShine