Waar zijn wij gelegen?

 

Je vindt onze school naast de sporthal van Nieuwkerken, in een landelijke omgeving.
Volg steeds de bordjes 'Sporthal De Mispelaer'. Aan de verkeerslichten op het dorpsplein Ten Bos, neem je de Gyselstraat, aan de opticien.

Stedelijke Basisschool De Droomballon

Gijselstraat 35
9100 Nieuwkerken-Waas
TEL. 03/778.38.90
FAX. 03/777.79.18

Mail directie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Mail secretariaat : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Hieronder vind je de plattegrond van de school.

Onze school bestaat uit drie schoolvleugels.

 plattegrond

 

 Lesurenregeling

Kleuterschool

Lagere school

 

voormiddag

08u30 – 12u10

08u30 – 12u10

namiddag

13u30 – 15u30

13u30 – 15u30

betaalde opvang of studie

opvang : 15u30 – 16u00

studie* : 15u30 – 16u00

buitenschoolse kinderopvang

16u00 – max. 19u00

16u00 – max. 19u00

 

Er is toezicht door de leerkrachten vanaf 8u10 tot 16u00.  In de voormiddag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 8u10, kinderen die vroeger komen moeten naar de buitenschoolse opvang.

Vanaf 8u10 worden de peuters rechtstreeks in de klas bij de leerkracht gebracht. Alle andere kinderen gaan naar de speelplaats.

Kinderen die niet in de studie blijven moeten om 15u30 naar huis gaan.

Er is, buiten de geleide studie IN de klas, geen extra toezicht.

 

 

Sluiten toegangen

Voor de veiligheid van de leerlingen sluiten we tijdens de lesuren de meeste in- en uitgangen van de school af. Tijdens de schooluren kan je enkel via het secretariaat de school binnenkomen en verlaten.

We rekenen erop dat iedereen, VOORDAT ’s ochtends de bel gaat, tijdig op school aanwezig is.

 

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019

 • Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
 • Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
 • Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019
 • Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
 • Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

Schooljaar 2019-2020

 • Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
 • Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 • Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020
 • Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)
 • Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

Schooljaar 2020-2021

 • Herfstvakantie: van 2 tot en met 8 november 2020
 • Kerstvakantie: van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021
 • Krokusvakantie: van 15 tot en met 21 februari 2021
 • Paasvakantie: van 5 tot en met 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)
 • Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021

Schooljaar 2021-2022

 • Herfstvakantie: van 1 tot en met 7november 2021
 • Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022
 • Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 6 maart 2022
 • Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022)
 • Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022

 

Principes van de schoolvakantieregeling

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd.

(Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991).

Dit zijn de principes:

 

 • de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;
 • de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;
 • de kerstvakantie begint de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na Kerstdag;
 • de krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;
 • de paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen. (*) Indien Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: Paasmaandag.

 

Het dorp Nieuwkerken


Omstreeks 1143 stond ten noordwesten van het huidige kerkplein een Onze Lieve Vrouwkapel, waarrond een woonkern groeide. In het jaar 1294 werd Nieuwkerken als zelfstandige parochie afgezonderd van Sint Niklaas. De dorpskern werd hetzelfde jaar ingewijd door pastoor Jacob van Aertrijcke. Tot het midden van de 16e eeuw speelde de Boudelo-abdij in Sinaai een hoofdrol in de agrarische ontwikkeling van de gemeente.
Op juridisch vlak vormde Nieuwkerken met Sint Niklaas een eenheid tijdens het Ancien Regime. Samen hadden zij één vierschaar, met vier meiers en zeven schepenen. Nieuwkerken was in de vierschaar vertegenwoordigd met 1 meier en drie schepenen, die evenwel op bestuurlijk gebied hun eigen gemeente onafhankelijk konden beheren. De vierschaar vergaderde meestal te Sint Niklaas; éénmaal per jaar kwam zij in Nieuwkerken bijeen.
Het dorp werd geregeld geconfronteerd met maatschappelijke onlusten en oorlogsgeweld. Zo kreeg Nieuwkerken-Waes net zoals vele andere Wase dorpen af te rekenenen met de godsdienstroebelen in de periode 1560-1585 en met talloze militaire opeisingen door Franse, Engelse en Spaanse legertroepen in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Tot het begin van de twintigste eeuw was Nieuwkerken in hoofdzaak een agrarische gemeente, gericht op de produktie van vlas en granen. Daarnaast waren er ook kleinschalige bedrijfjes zoals spinnerijen, weverijen, klompenmakerijen, houthandelszaken en vooral vlasserijen.
image005
Onze school in dit dorp


In 1924 werd de aanzet tot de huidige gemeenteschool gegeven. Zulke mijlpalen bieden altijd gelegenheid om even terug te blikken op wat voorbij is.


Omdat het ontstaan van een school geen opzichzelfstaand feit is, maar het logisch gevolg van al wat vooraf ging, bieden wij de lezer vooraf een algemeen kader aan:

 • 1645: Johannes de Looze. Hij was koster en hij werd door de Nieuwkerkse schepenbank tot « Ludi Magister » (schoolmeester) voor de kinderen van de armen en de behoeftigen aangesteld.image009

Een klas uit het begin van de 17de eeuw.
De meester zwaait 'de plak' terwijl de houten 'boekentassen' aan de muur hangen.
 • 1818: Toen kwam het onderwijs te Nieuwkerken onder de hoede van de Staat (Hollands tijdvak). De wedde, de logementvergoeding van de enige schoolmeester, en de huurprijs voor het lokaal werden door de regering terugbetaald.
 • 1822: Modest, Augustinus Stuer uit Verrebroek werd als eerste gediplomeerde onderwijzer aangesteld.
  In datzelfde jaar richtte pastoor Pieter Bontinck de Kantschool op .
 • 1824: (23.05) Pastoor A.M.A.G. Goethals wijdde op die dag de Zondagsschool in.
 • 1827: Oprichting van de eerste gemeenteschool in gebouwen achter de kerk.
 • 1879: Goedkeuring van de liberale schoolwet "Van Humbeeck". Ze gaf aanleiding tot de eerste en heel bitsige schoolstrijd.
 • 1879/1880: Als reactie tegen genoemde wet kocht Pastoor Evarist De Clercq op Turkijen onmiddellijk de nodige gronden aan en liet er de parochiale jongens- en meisjesschool bouwen.
 • 1884: Door de hevige reacties van katholieke zijde bloedde de gemeenteschool snel dood en ze werd definitief opgeheven.
 • 1914: Even voor het uitbreken van de 1e Wereldoorlog stemde het parlement de wet op de leerplicht.
 • 1922: Aankoop 5647 m² bouwgrond
 
Zo zag een klaslokaal er vroeger uit, maar dan somberder en minder opgepoetst.Schoolfoto 29 30


Klasfoto 1939-1940. (Met dank aan Marcel Van Goethem)

 

 
image013Niet het hedendaagse ‘maan-roos-vis’, maar wel ‘aap-noot-mies” was de alom gekende leesmethode voor het aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar.
Het leesplankje uit 1910 van de onderwijzers Jan Ligthart en Hindericus Scheepstra en de tekenaar Cornelis Jetses werd in bijna alle scholen gebruikt. Het was een plankje met plaatjes van een AAP, een NOOT, MIES, WIM, ZUS, JET enz. en de daarbij behorende woorden eronder. Er waren losse lettertjes bij die je dan op die woorden kon leggen.

 • 1924: Bouw van de huidige gemeenteschool in de Gyselstraat.
 • 1998: Oprichting kleuterschool en invoering gemengd onderwijs met een spectaculaire aangroei van het aantal leerling tot gevolg.
 • 1999: De school bestaat 75 jaar : musical op het schoolfeest !
 • 2008: Nieuwbouwproject : afbraak van de bibliotheek om plaats te maken voor een deel van het bouwproject
 • 2008: Nieuwbouwproject : oprichting aparte afdeling voor 4de – 5de – 6de leerjaar
 • 2010: Nieuwbouwproject : uitbreiding van de bestaande kleuterafdeling
 • 2011: Nieuwbouwproject : uitbreiding lagere school
 • 2013: Nieuwbouwproject : uitbreiding kleuterschool

 

 

 

 

 

Op school beschikken we over heel wat literatuur.
We maakten voor u een selectie uit boeken die u als ouder gratis kan ontlenen.
Hieronder vindt u een overzicht. Op eenvoudige vraag kan je bij de zorgleerkracht juf Carine een boek ontlenen.

- Algemeen

 

Ik schreif faut/ Omgaan met dyslexie    
Zit stil
Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen
  0 2  
Voor alle duidelijkheid
Leerlingen met autisme in gewoon onderwijs
   
Wij zijn niet dom!
Praktische tips van en voor leerlingen
   
Oudergids Autisme    
Marsmannetjes op school
Schoolkinderen met het Aspergersyndroom
  Geen foto beschikbaar  

 

 - Serie Hartenboeken met voorleesversie over verschillende problematieken

Altijd moeten ze mij hebben    
Bang voor de bende    
Een kind van ver    
Handleiding hartenboeken
Serie 2/voorleesversie
   
Handleiding hartenboeken
Serie 1 tot 5 voorleesversie
   
Ik ben er ook nog!    
Maar jij blijft mijn papa    
Mag het licht nog even aan?    
Morgen ben ik weer beter    
Opa duurt ontelbaar lang    
Ridders in mij bloed    
Waar is mama?    


 

- Boeken over rouwen en echtscheiding

Aangrijpende belevenissen van kinderen    
Eenouder, geen probleem / moeilijkheden en mogelijheden    
Kinderen rouwen ook    
Leven in een eenoudergezin    
Weg van mij    


 

- "Zo zijn onze manieren"
Een reeks over normen en waarden


ADHD niet alleen maar druk    
Als leren pijn doet /
opvoeden van kinderen met een leerstoornis
   
Dat is niet eerlijk!!!    
Groeipijnen in sociaal contact    
Het kan me niet schelen / over kinderen en respect    
Ik doe het wel / over kinderen en verantwoordelijkheid    
Ik heb het niet gedaan / over kinderen en eerlijkheid    
Ik kan dat niet zegt mijn kind / omgaan met faalangst    
Ik verveel me zo    
Ik voel me zo alleen    
Mijn hoofd zit vol zorgen!    
Sorry hoor / over kinderen en beleefdheid    
Leren Studeren / Doe-boek voor ouders en kinderen    
De Theorie van Nagy / De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen    
Effectieve instructie    
Kinderen in ontwikkeling / Stoornissen en belemmeringen